Näringslivet och kommunen tillsammans för ökad trygghet

För att människor ska må bra måste de känna trygghet. Men tyvärr har både brottsligheten och otryggheten ökat på senare tid. Detta är en oroande samhällsutveckling och även näringslivet drabbas hårt. I Svenskt näringslivs årliga ranking och enkät är trygghetsfrågorna en av Lidingöföretagens viktigaste prioriteringar. Även om trygghet är i första hand ett statligt ansvar så kan kommunen bidra på olika sätt.

Utöver att ha en löpande dialog så kommer nu näringslivet också integreras i trygghets samordningen EST. EST är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och nu också näringsliv.

I större stadsutvecklingsprojekt (såsom Högsätra) arbetar staden med trygghetsskapande åtgärder och bjuder in både Lidingöbor och företagare verksamma i det aktuella området till samråd för att få in synpunkter.

Kommunen, polisen och företagare träffas också i andra områden för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar.

Vid de trygghetsvandringar som staden arrangerar bjuds företagare i aktuellt område med för att bidra med sitt perspektiv och sin input.

Samverkan vid större arrangemang såsom exempelvis Lidingöloppet, både vad gäller säkerhet men även kring brottsförebyggande frågor.

Stadens trygghetsnummer står fritt för företagare att använda.

Lidingö stad och Polisen har bjudit in Näringslivet till webbinarium om nuläget på ön samt vilka trygghetsinsatser som görs och är inplanerade.

Staden har haft möte med representanter från Lidingö centrum där trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor diskuterades. Under mötet framkom idéer kring hur staden och Lidingö centrum kan jobba för ett tryggt och säkert centrum.
Genom att lyssna till företagare och lidingöbor, sammarbeta med polis och systematiskt följa upp våra insatser – kan vi steg för steg göra Lidingö än mer tryggt!