M-LEDAMÖTER BESÖKER HÖGSÄTRA SKOLA

Torsdagen den 12 maj besökte moderata ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden Högsätra skola. Besöket blev det femte i ordningen av skolbesök under våren. Och fler ska det bli! 

”Det är inspirerande, lärorikt och viktigt för oss i vårt uppdrag som förtroendevalda att få komma ut och besöka stadens olika skolverksamheter. Både de kommunala och fristående, säger Anna-Carin Pehrson vice ordförande i utbildningsnämnden (m). 

Högsätra är en F-9 skola med 540 elever och har dessutom den särskilda undervisningsgruppen ”Ledvik” med sina 71 elever. En skola som under ledning av nuvarande rektor har arbetat målmedvetet med att skapa trygga och kunskapsintresserade elever inte bara för sitt eget liv utan även att med stigande ålder ta ansvar för samhällsfrågor. 

Högsätras elever får också en utarbetad Naturutbildning där eleverna lär sig leva ute i naturen, sova över under enkla förhållanden och kunna hantera ett stormkök. Ja, och lämna mobilen hemma! 

Med 35 lärare +10 personal med specialpedagoger, sköterska, kurator och studie och yrkesvägledare har personalen vänt en negativ skolmiljö till något positivt under 5 år. Idag har skolan kö redan i förskolan.

 Ledvik har 12 lärare och 2 specialpedagoger och även dit är det kö. Eleverna här har olika former av inlärningsproblem som lättare autism och talsvårigheter. Den trygga skolmiljön med välutbildade team har gjort att även hit till Ledvik är det kö och idag måste eleverna vara mantalsskrivna på Lidingö. 

Det är fantastiskt vilka skolor vi har på Lidingö ! Och vår fulla beundran för hur de på individnivå kan hantera sitt uppdrag. 

Vi ser redan fram mot nästa skolbesök!

 På foto: rektor Mattias Ringqvist, Anna-Carin Pehrson, Angela Langenskiöld och Tobias Sjö.