Lidingömoderaternas handlingsprogram

Ett Lidingö att vara stolt över!
Lidingö är en underbar plats att leva och bo på. Det är småstaden i närheten av storstaden, Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Här tillåts människor välja, växa och ta eget ansvar – vi ser Lidingö som möjligheternas ö.
Moderaterna vill både bevara och vidareutveckla miljön, för boende såväl som för rekreation och friluftsliv. Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller invånare på Lidingö.
Kommunen är till för Lidingöborna och inte tvärtom. Bemötande av Lidingöborna ska vara serviceinriktat, präglat av effektiv myndighetsutövning i handläggningen av olika tillstånd.

Läs mer i vårt handlingsprogram här nedan.