LIDINGÖ KLÄTTRAR REJÄLT I SERVICEMÄTNING BLAND FÖRETAGARE!

Lidingö tar hem andraplatsen bland landets kommuner med över 40 000 invånare i årets mätning av servicen i kommunens myndighetsutövning. Företagarna på ön ger staden högt betyg inom alla frågeområden! 🎉
Mätningen görs i samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Stockholm Business Alliance och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av servicen från kommunen på Lidingö.
Sex områden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Det sammanfattande betyget ger ett så kallat NKI-värde, Nöjd-Kund-Index, där Lidingö ökat till 82 poäng jämfört med 77 poäng föregående år.
💪 Att Lidingös företag får en god service från kommunen är avgörande för öns utveckling och välstånd.
Under mandatperioden har vi moderater haft stort fokus på att staden ska öka och förbättra både service och bemötande för öns företagare. Att vi har gått framåt sedan förra mätningen är resultatet av ett målmedvetet arbete och en samlad kraftansträngning från stadens alla medarbetare i kombination med en tydlig politisk målbild.
Vi har all rätt att nu vara stolta, utan att för den skull nöja oss. Nu fortsätter arbetet med att Lidingö ska kunna erbjuda ännu bättre service till öns företagare.
👍 Gilla och dela om du också vill att Lidingö ska vara en företagsvänlig ö! Och kommentera gärna med dina förslag om hur vi blir ännu bättre!