Kallelse till årsmöte 2022

Välkommen till Lidingömoderaternas årsmöte 2022
Varmt välkommen till vårt årsmöte 2022 som vi kan hålla live på Scandic Foresta, söndag 13 mars kl 13.

Inbjuden talare på årsmötet är Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell. Årsmötets agenda innehåller bl a förra årets verksamhetsberättelse, förslag till handlingsprogram för Lidingömoderaterna för nästa mandatperiod, och val av ny styrelse. För mer information och den fulla agendan, se kallelsen ovan.
/Styrelsen

Söndag 13 mars

kl 13.00, registrering
startar kl 12.00

Scandic Foresta, Lidingö