DET ÄR INTE FRISKOLORNAS FEL ATT S INTE KLARAR SKOLAN

S har styrt Sverige i snart åtta år, men fram till valet kommer vi att i allt högre tonläge få höra att skolans problem beror på friskolorna. Detta syftar till en enda sak: att S ska slippa prata om skolans verkliga problem och dölja hur lite de faktiskt har gjort.

 För det är inte våra friskolor som är problemet, utan att nästan vart fjärde barn inte klarar skolan. Det svenska friskolesystemet är ett internationellt föredöme som ger alla barn chansen att avgiftsfritt välja skola. Men S har nu lagt fram skarpa förslag om att sänka skolpengen för alla elever i fristående skolor vilket skulle tvinga flera skolor att stänga – oavsett vad S försöker påstå. S anser att de vet bättre än föräldrar och elever vad som är bäst för varje skolbarn, medan vi moderater menar att dessa beslut bäst fattas hemma vid köksbordet. På Lidingö går 24 procent av eleverna i en friskola för att de har gjort ett aktivt val. Det motsvarar 1 304 barn. Det är en valfrihet som ska finnas kvar. Det som istället svensk skola behöver är: 

✏️ Ordning och reda i klassrummet 

✏️ Fler prov och läxor 

✏️ Centralt rättade nationella prov för att undvika glädjebetyg 

✏️ Traditionella läroböcker i stället för digitala hjälpmedel

 ✏️   Lärarauktoritet i stället för coachning 

✏️ Fokus på kunskap i stället för abstrakta förmågor 

✏️   Mer nivåindelning och stödundervisning utanför klassrummet I Sverige ska alla fortsatt kunna göra ett aktivt skolval oaktat tjockleken på föräldrarnas plånbok. 

Vill du läsa mer om detta se länkar i kommentarsfältet till reportage i mitt-i lidingö samt artikel av Daniel Källenfors och Anna-Carin Pehrson. Gilla och dela om du också vill att våra friskolor ska finnas kvar! 👍