BARN SKALL INTE ANVÄNDAS SOM SOCIOEKONOMISKA KROCKKUDDAR

Socialdemokraterna har lagt fram ett förslag på riksdagens bord om att alla skolhuvudmän, kommuner som fristående, aktivt måste verka för en ”allsidig social elevsammansättning”. Hur det ska gå till är oklart.
S menar att de inte vill sortera barn på etnicitet. Men samtidigt kan man inte förklara hur annars man ska uppnå den allsidiga sammansättningen?
Inte heller ger dem svar vad konsekvenserna blir om man inte ”aktivt verkar” för detta.
Det urval som behöver göras riskerar dessutom att strida mot diskrimineringslagen, då man i praktiken kommer behöva kvotera barnen utifrån olika parametrar. Detta eftersom de allra flesta idag vill gå i en skola nära hemmet med de resultat att elevsammansättningen inte blir så som socialdemokraterna önskar.
Om detta skriver Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande på Lidingö tillsammans med andra moderata kommunföreträdare i Stockholms län i Aftonbladet.
Segregation är ett problem, men som behöver lösas med ökade krav för arbetslinje och minskade bidrag. Inte med att frånta föräldrars möjlighet att välja skola. Artikel i sin helhet hittar du här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/eELJj4/lokalpolitiker-hur-ska-vi-sortera-barnen-ministern?fbclid=IwAR3XHOxePf-tAxlTH3avz77DAa2qV9BaABepRuh6y3X05QOagFXiEZJIEiY