Årsmötesrapport 2022

Johan Forsell gästade Lidingömoderaternas årsmöte

80-talet personer slöt upp i söndags när moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell gästade årsmötet. Johan höll ett engagerat tal som givetvis inleddes med ord kring om det mänskliga lidandet i kriget i Ukraina – och att Sverige borde gå med i Nato. Han redogjorde samtidigt för att skjutningarna här hemma i Sverige fortsätter – många bara senaste dagarna. Det behöver inte vara så, fler åtgärder behövs för att vända utvecklingen, sa Johan Forsell. Skyddet av medborgarna måste gå först. Regeringen ansvarar för att hålla alla som bor i Sverige trygga från hot – både inhemska och utländska. Talet följdes av många engagerade frågor från en aktiv och intresserad publik.

Årsmötet behandlade även handlingsprogrammet, den politik som Lidingömoderaterna vill driva under nästa mandatperiod – ”Ett Lidingö att vara stolt över”. Lidingömoderaternas politik tar sin utgångspunkt i frihet, ansvar och trygghet med fokus på de kommunala kärnuppdragen förskolan, skolan och omsorgen. Hållbarhet i allt från byggande, klok ekonomisk politik samt värnandet om allt Lidingös grönområden tar också stor plats i handlingsprogrammet för 2022–2026.

En ny styrelse valdes med Erik Centerlind som ordförande och Peder Hagen som vice ordförande, efter att sittande ordförande och vice ordförande Christer Mohlin respektive Christer Serenhov hade tackat nej till omval.

Lidingömoderaterna tackar Christer och Christer för allt deras omfattande arbete och den grund de har lagt för en framgångsrik valrörelse, samtidigt som den nya styrelsen önskas stort lycka till i det stora arbete som väntar.

Med det nya handlingsprogrammet och en beslutad valbudget har Lidingömoderaterna ett bra utgångsläge. Nu återstår att tillsammans föra ut budskapen för ett ännu bättre Lidingö.

Den gamla och den nya styrelsen ber att få tacka till alla som bidrog till ett konstruktivt, framåtblickande och trevligt årsmöte med bra diskussioner.

Lidingömoderaternas styrelse 2022–2023:
* Erik Centerlind, ordförande
* Peder Hagen, vice ordförande
* Micke Ahlborg
* Ida Drougge
* Philip Hallberg
* Carina Kindkvist
* Angela Langenskiöld
* Kess Simmasgård
* Tobias Sjö
* Wilhelm Söderquist
* Arvid Wallgren