mPodden

För dem som är med och producerar vår podcast

Michael Anderberg

Michael Anderberg, Skärsätra

Michael Anderberg LEDAMOT I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNAERSÄTTARE I OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDENPROGRAMLEDARE MPODDEN Jag jobbar som strategisk teknisk rådgivare i IT-branschen. Har bott på Lidingö i tre omgångar men sedan 2004 har jag blivit kvar och då närmare bestämt i Skärsätra tillsammans med min familj. Jag stormtrivs i den fina miljön vi har här och ändå så […]

Michael Anderberg, Skärsätra Läs mer »

Carina Kindkvist, Skärsätra

Carina Kindkvist Flyttade till Lidingö 2001 med norrman och nyfödd son. Jag har en lång bakgrund från IT-konsultbranschen och bytte bana 2002 för att starta företag inom coachning och senare utbildning och lokaluthyrning. Har sedan ett uppvaknande om planetens tillstånd 2016 volontärarbetat i olika projekt och styrelser med koppling till de 17 hållbarhetsmålen i agenda

Carina Kindkvist, Skärsätra Läs mer »