Pär-Anders Pehrson

Pär-Anders Pehrson

Tillbringade yrkeskarriären i två stora företag; 22 år på IBM där jag var personal- och kommunikationschef för Sverige innan jag gick vidare för att bli personalchef på Ericsson. Jag pensionerade mig 2012 efter 18 år på Ericsson. Därefter har jag arbetat som konsult och har suttit i ett antal bolagsstyrelser. I samband med pensioneringen bestämde min hustru och jag att lämna våningen på Kungsholmen och skaffa villa på Lidingö, ett beslut vi aldrig ångrat! Inom politiken är jag ordförande i Kommunfullmäktiges Arvodesberedning och sitter i styrelserna för Lidingö Stads Fastighets AB samt Tomt AB. Inom moderaterna är jag vice ordf i nomineringskommittén inför valet 2022. Jag har engagerat mig i politiken för att få en möjlighet att påverka utvecklingen av vår fina stad.

Analytisk 90%
Inlyssnande 85%
Odlingsfantast 100%