Matilda Åberg Wennerholm

Matilda Åberg Wennerholm

Verksam i näringslivet sedan många år inom medicinteknik, har även arbetat med forskning vid Handelshögskolan i Stockholm samt vid Karolinska Institutet. Har erfarenhet av att ha bott/arbetat i Japan, Schweiz och USA. Flyttade till Lidingö 2008. Har barn i mellan- och högstadiet, aktiva inom basket, tennis, Musikskolan, Sagateatern och Scouter. Själv är jag engagerad i skolans föräldraråd sedan flera år tillbaka och även medlem i Millesgården och Lidingö museum.

Jag är intresserad av kommunalpolitik och dess möjlighet att långsiktigt integrera samhälls- och naturvetenskap på lokal samhällsnivå med störst nytta för kommuninvånare och medborgare. Kultur & Fritids- samt Utbildningsområdet för barn/ungdomar är områden som särskilt intresserar mig. Medlem i Lidingömoderaterna sedan 2019.

Kreativ 50%
Nyfiken 50%