Marie400w

Marie Bjernelius Lundahl

Marie Bjernelius Lundahl

Flyttade till Lidingö 1982 och har bott på olika delar av ön. Lång karriär som jurist med erfarenhet från utredningar, myndighet, departement och domstol, inklusive chefsposition. 
Är särskilt engagerad i frågor om goda uppväxtvillkor för barn och unga, äldres och svagas välfärd samt migration och integration. 
Är nybliven ersättare i Omsorgs- och socialnämnden.
Organisera och leda 90%
Identifiera såväl problem som möjligheter 94%
Hyfsad tennisspelare 85%