Fredrik Vinstock

Lidingöbo av födsel och ohejdad vana. Ekonom och jurist till utbildningen, arbetar inom finansbranschen. Gift och har tre barn. Har varit aktiv i Moderaterna på Lidingö sedan tidigt 90-tal med en paus kring sekelskiftet. Mitt politiska engagemang är centrerat kring stadsbyggnadsfrågor, och jag är bl a ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Jag värnar särskilt Lidingös äldre gårds- och villastadsbebyggelse, och arbetar för att Lidingös ursprungliga karaktär ska bevaras och utvecklas. Lidingö är unikt med sin småskalighet och gröna miljö nära huvudstaden

Drivs av att uppnå resultat 100%
Problemlösare 95%
Småbarnspappa 90%