Antonia Gibson

Antonia Gibson

Jag är född och uppvuxen på Lidingö och älskar ön för dess grönområden och vackra natur. Mitt engagemang i politiken kommer av viljan att bevara dessa. Jag har därför sedan 2013 varit aktiv i politiken och är idag ledamot av Kommunfullmäktige såväl som Teknik- och fastighetsnämnden. Där försöker jag lyfta frågor om hållbar livsstil och hur det t.ex. kan bli enklare för Lidingöbor att återvinna och minska mängden slit och släng. Då kommer det också väl till pass att jag är styrelseledamot i Sörab som är vårt regionala avfallsbolag som bl.a. sköter Stockby återvinningscentral och Södergarns kompostanläggning. Lidingö är ju en ö, så vatten är en central del för oss Lidingöbor och genom Käppalaverkets reningsverk renas varje år 50 miljoner kubikmeter avloppsvatten och som ersättare i Käppalaverkets förbundsfullmäktige kan jag vara med och påverka att vattnet är minst lika fint för kommande generationer.

Analytisk 90%
Inlyssnande 85%
Odlingsfantast 100%