Bäst utveckling av företagsklimatet över tid

Lidingö placerar sig återigen i det absoluta toppskiktet bland Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsklimat. Det finns förstås alltid områden där vi kan bli bättre, men jag är stolt över att Lidingös företagare ger ett relativt gott betyg åt både de kommunala tjänstemännens och politikernas arbete. Företagen skapar det välstånd hela samhället vilar på. […]

Bäst utveckling av företagsklimatet över tid Läs mer »