Erik Centerlind

vice Ordf utbildningsnämnden

Jag har varit moderat sedan 2013, då jag gick med i MUF och Moderaterna för att göra något åt lärarlönerna, som jag vid den tidpunkten ansåg var för låga. Sedan dess har jag suttit i MUF Lidingös styrelse i 7 år, varav 3 år som ordförande. Jag har även varit ledamot av partiföreningens styrelse mellan 2013 och 2020. Till vardags jobbar jag som produktägare på ett svenskt MedTech-bolag och har en kandidatexamen i data- och systemvetenskap. Jag brinner för att våra barn ska få ta del av en undervisning ser till att såväl starka som svaga elever får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som vice ordförande för utbildningsnämnden arbetar jag för att det ska skapas fler gymnasieplatser på ön, att lärare och skolledare får verktygen som behövs för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummen samt för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en så låg personalomsättning som möjligt, där vår personal får en möjlighet att utveckla sina färdigheter som lärare. Jag sitter i kommunfullmäktige sedan valet 2018 och har varit invald i utbildningsnämnden sedan 2016, där jag nu är vice ordförande. Jag är även ledamot av kommunstyrelsen.

Organiserad 90%
Kommunikativ 95%
Golffärdigheter 95%