Carl Östring

Kom in i politiken vid valet 2018. Bakgrund som advokat, konkursförvaltare och chefsjurist. Som egenföretagare och trebarnspappa ligger fokus på att Lidingös kommunala verksamheter följer principen att det kommunen verkligen skall göra, måste göras riktigt bra. Beslut skall fattas nära medborgarna – och Lidingös skolor skall vara bland Sveriges bästa. Vice ordförande i Utbildningsnämnden 2018-2020.

Problemlösare 98%
Mötesledare 97%
Kajakpaddlare 95%