Björn Rosén

Närmare 30 år som konsult inom Ernst & Young varav merparten som global client service partner kombinerat med diverse chefsroller. Sedan ett par år driver jag egen verksamhet samt engagerad i styrelse. Därutöver så är jag ledamot i kommunfullmäktige samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Jag flyttade med min familj till Lidingö 1992.
Jag vill värna våra grönområden, begränsa nybyggnation samt bevara några kulturhistoriska miljöer i samråd med boende. Lika viktigt är att inte urholka äganderätten. Vi skall inte begränsa möjligheten att bygga solceller, växthus eller riva en fuktskadad vedbod. Jag vill helt enkelt att kommunens byggnader utvecklas försiktigt, vackert och hållbart.
Jag vill investera i skola och omsorg. Detta skall finansieras genom att löpande digitalisera kommunens administration, tydliggöra roller och ansvar samt fokusera på kommunens kärnverksamhet

Teknik 40%
Natur 100%
Grym på laga köttfärssås 99%