Ebba Adelsohn Didring

Omsorgsfrågan intresserar mig eftersom det är något som berör oss alla. Att bli behandlad med värdighet såväl i småskolan som på äldreboendet är en väsentlig måttstock för hur utvecklat ett samhälle är och vilka värderingar som styr.

Effektiv 93%
Kommunikativ 96%
Charmig 100%