Dialogmöte Utbildning 17/3

Onsdagen 17/3 genomförde Lidingömoderaterna årets första politiska dialogmöte för sina medlemmar. Vårt första dialogmöte genomfördes via Zoom. Ämnet var Utbildning och vi fokuserade vi på Lidingös förskolor och skolor. Mötet leddes av Erik Centerlind, som är vice ordförande i utbildningsnämnden på Lidingö.

Vi söker inspel och synpunkter för att utveckla vår politik inför kommande mandatperiod. 

Deltagarna fick först resultatet från den medborgarenkät som partiföreningen genomförde under 2019/2020, med fokus på utbildningsområdet. Därefter skapades olika gruppdiskussion (via Zoom) fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola. Tack vare proffsig facilitering gick detta över förväntan!

Vi arbetade med olika utmaningar och diskuterade lösningar tillsammans. Slutligen fick deltagarna vara med och prioritera konkreta åtgärder. Därmed skapades en praktisk att påverka vår framtida politik inom utbildningsområdet på Lidingö. 

Det är glädjande att kunna ha en sådan nära och nyanserad dialog med våra medlemmar om utbildningspolitiken och dess utformning framöver på Lidingö. ”Förra veckans möte var mycket lyckat och vi fick många kloka inspel till det fortsatta arbetet med politiskt handlingsprogram inför valet 2022”, säger Erik Centerlind (M) – utbildningsnämndens vice ordförande.

Vi kommer att planera in fler möten under våren, nu närmast inom viktiga områden som Trygghet & Säkerhet och Natur & Miljö.

>> Läs mer

dela på

Share on facebook
Facebook
dialogmöten