Nyskriven handbok om ordning & reda i kommuners ekonomi

Nyskriven handbok om ordning & reda i kommuners ekonomi

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande Lidingö, och Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, har skrivit Moderaternas nya handbok för effektiv styrning av kommuner. Den beskriver konkret hur man uppnår ordning och reda i kommuners ekonomi baserat på de bästa moderata exemplen i landet.
 
I kommunal verksamhet finns inte ett förändringstryck på samma sätt som i näringslivet. Därför faller ansvaret desto tyngre på politiker att hela tiden sträva efter kontinuerlig förbättring och effektivitet.
 
Konkreta råd ur handboken:
– Sträva medvetet efter en effektivitetshöjning varje år
– Var tydlig med målen och säkerställ att de levereras
– Inse att kvalitet och kostnader är två olika storheter
– Följ upp nyckeltal och ta ansvar
– Utnyttja kommunsektorns öppenhet till jämförande analyser
– Arbetslinjen gäller alltid

dela på

Share on facebook
Facebook
nyheter